Agrifotovoltaika

Dřívějším řešením agrifotovoltaiky k výrobě solární energie bylo umístění fotovoltaických panelů a konstrukcí co nejblíže k zemi a co možná v největším počtu panelů s minimálními rozestupy mezi řadami. Toto řešení významným způsobem omezuje a znehodnocovalo zemědělskou půdu.

Současným trendem je umístění FV panelů (zejména bifaciálních) na žárově zinkovaných ocelových či hliníkových konstrukcích ve výšce 2 – 3,5 m nad zemí s rozestupy, které umožňují proniku světla k plodinám a díky oboustranné konstrukci panelů i vyšší účinnost výroby elektrické energie fotovoltaickou elektrárnou. Toto řešení významně příspívá životnímu prostředí, snižuje emise skleníkových plynů a zároveň vytváří ideální podmínky pro faunu i flóru. Ne všechny plodiny především bobuloviny potřebují přímé světlo, a vyhovuje jím částečné zastínění.

Fotovoltaické panely lze umístit na pole, luka ale i na okolní zemědělské budovy a využít tak potenciál jejich střešních ploch.

Výhody současných návrhů:
 • Fotovoltaické panely udržují vodu v půdě
 • Fotovoltaika má příznivý vliv na úrodu a chrání ji např. před krupobitím, silnými větry a extrémními teplotami
 • Konkurenční výhoda na trhu díky ekologickému zdroji energie a možnost použití ekologického loga na produktech
 • Energetická nezávislost
 • Maximální využití zemědělských ploch
 • Možnost čerpání dotací z fondů EU
 • Využití jako stavební prvek – ohradníky, větrné zástěny i úkryt pro zvířata
 • Možnost přeposílání přebytků do sítě

Pro komplexní a individuální řešení nás neváhejte kontaktovat.


 

A jak to funguje?
 • Posbíráme informace o účelu využití plochy, o její velikosti a potřebách elektrické energie.
 • Vytvoříme individuální návrh s ohledem na Vaši výrobu, chov vč. cenové nabídky a vhodného dotačního titulu
 • Podepíšeme smlouvu a související dokumenty
 • Dle způsobu funkce elektrárny komunikujeme s distributorem (ostrovní či připojená k síti) a správcem dotačního titulu
 • Konstruktér vytvoří dílenskou dokumentaci a projektant potřebné doklady např. ke stavebnímu povolení, pro hasiče, aj.
 • FVE Vám ve smluvený termín namontujeme a zprovozníme (konstrukce, FV panely, střídač a případně baterie) a zajistíme stavební práce, které jsou nezbytné k provedení díla
 • Podáme nezbytné žádosti k připojení výrobny k distributorovi a po umožnění trvalého provozu výrobnu spustíme
 • Doložíme realizační dokumenty zástupcům dotačního programu

Samozřejmostí je i následný servis a údržba FV panelů.

Kontaktujte nás

Máte zájem nebo se jen chcete na něco zeptat? Napište nám.

   

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů