FAQ

Dozvím se předem, jestli získáme dotace?

V případě fyzických osob je dotace nároková, tedy získání této dotace garantujeme. V případě firem, podnikajících OSVČ, měst a obcí podléhá udělení dotace schvalovacímu procesu a garantovat předem tedy nelze. Nicméně s těmito typy dotací máme bohaté zkušenosti a úspěšnost získání dotace máme asi 80 %.

Mohu žádat o dotaci pro chalupu nebo jiný rekreační objekt?

Ano – od října 2021 je možno žádat v rámci programu NZÚ nově také v rodinných domech o maximálně 3 bytových jednotkách a rekreačních objektech s trvalým pobytem delším než 2 roky před podáním dotace.

Jaká je návratnost finančních prostředků investovaných do fotovoltaiky?

Návratnost úzce souvisí s konkrétním řešením, vývojem cena elektřiny na světovém trhu, ale zejména s výší dotace, která se může pohybovat v rozmezí 40–80 % v závislosti na dotačním titulu. Proto je dnes běžná návratnost v rozmezí 4–6 let.

Potřebuji pro instalaci fotovoltaické elektrárny licenci?

Od roku 2023 lze žádat o realizaci fotovoltaické elektrárny až do výkonu 50 kWp bez nutnosti stavebního povolení nebo potřebné licence.

Lze využít fotovoltaickou elektrárnu pro podporu vytápění domu?

Správně dimenzovaná elektrárna Vám významně sníží náklady na nákup elektrické energie, je velmi vhodná pro ohřev teplé vody a provoz klimatizace, nicméně není primárně vhodná k vytápění domu.

Jak dlouho trvá montáž fotovoltaické elektrárny na rodinný dům?

V závislosti na velikosti elektrárny trvá montáž na rodinný dům zabere přibližně 2 dny. Samotný proces však trvá několik týdnů a závisí na administrativních lhůtách a celém legislativním procesu. Celou tuto agendu za Vás však vyřídíme na základě plné moci.

Kam lze fotovoltaické panely umístit?

V našem sortimentu máme mnoho montážních systémů na uchycení panelů. Od rovných a šikmých střech s různými materiály až po samostatnou konstrukci pro umístění na zahradu. Problémy mohou být s eternitovými střechami nebo se střechami s nízkou nosností, protože jeden standardní panel váží nezanedbatelných 25–30 kg, což při počtu například 20 ks znamená 500–600kg zátěž střechy.

Jaká je ideální orientace střechy pro montáž panelů?

Ideální orientace střechy je samozřejmě jih (jihovýchod nebo jihozápad) ale panely lze umístit i na východní a západní stranu střechy. Panely by v žádném případě neměli být instalovány v místě s dlouhodobým stínem. Pro překlenutí krátkodobých stínů se využívá technologie half-cell nebo výkonové optimizéry.

Kolik místa zaberou panely na střeše?

Počítejte přibližně s rozměry 2x1 metr, nicméně přesný rozměr závisí vždy na výrobci panelu a jeho výkonu, který se uvádí v kWp. Tato hodnota udává maximální výkon panelu v ideálních podmínkách. Panely mohou být orientovány svisle nebo i vodorovně.

Kontaktujte nás

Máte zájem nebo se jen chcete na něco zeptat? Napište nám.

   

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů