Pro rodinné domy

Zvažujete pořízení fotovoltaické elektrárny pro Váš rodinný dům? Jedná se o výhodné moderní a rychlé řešení. Navíc elektřinu, kterou nespotřebujete, můžete využívat pro ohřev vody, vytápění, ukládání do baterie, nebo ji zkrátka jen prodávat. Díky novele zákona z roku 2023 lze žádat o realizaci fotovoltaické elektrárny až do výkonu 50 kWp bez nutnosti stavebního povolení nebo potřebné licence udělované ERÚ.

  
Bez záloh
 
Kompletní dodání
do 21 dní
 Kvalitní skladové komponenty
 
Zajištění financování

Hlavní komponenty typické sestavy fotovoltaické elektrárny
Součástí každé fotovoltaické elektrárny jsou také:
 • individuální přístup a návrh
 • veškeré administrativní činnosti
 • nezbytná kabeláž, jističe, odpínače, přepěťové ochrany, smartmetery, …
 • možnost pozáručního servisu
 
Pro vyšší bezpečnost si můžete svoji sestavu elektrárny doplnit o

Střešní odpínačStřešní odpínač stringů:
 • vypíná DC proud již na střeše
 • zvýšení bezpečného zásahu hasičů

  Více informací

Zhášecí systém


Samočinný zhášecí systém pro rozvaděče: 
 • samočinná detekce
 • samočinné spuštění hašení
 • odpojuje dodávky elektřiny

  Více informací

 
Rozvaděčový hadičkový hasicí systém
 • samočinná detekce
 • samočinné spuštění hašení
 • odpojuje dodávky elektřiny

  Více informací

Optimizér


Výkonový optimizér:
Proces realizace Vaší nové FVE

 

Návrh   1. Návrh

Vytvoříme bezplatný návrh Vaší fotovoltaické elektrárny (FVE) a cenovou nabídku dle Vašich individuálních možností. Samozřejmostí je optimalizace stínů a předpokládané návratnosti investice.

Náš návrh je pak vytvořen na míru, nemusíte mít např. na střeše 20 panelů, abyste dosáhli požadovanému výkonu, díky efektivnímu uspořádání, protože každá střecha je jiná, má jinou krytinu, úhel sklonu, a polohu. Může mít komíny, světlíky nebo sousední objekty, které by fotovoltaické panely zastiňovaly a snížily tak výkon.

Smlouva   2. Smlouva

Dopředu Vám zašleme návrh naší smlouvy vč. obchodních podmínek, který je férový pro obě strany.

Po odsouhlasení bychom současně podepsali i nezbytné dokumenty a plné moci, které by nás opravňovali k zastupování při nezbytné komunikaci s distributorem a zástupci programu NZÚ. Stále nám nic neplatíte, žádné zálohy.

Žádosti   3. Žádosti

Díky Vaší plné moci zašleme neprodleně (zpravidla 3 pracovní dny) žádost o připojení výrobny (mikrozdroje) a budeme s Vámi netrpělivě čekat na souhlasné stanovisko (zpravidla měsíc). V tomto období již začínáme plánovat realizaci Vaší FVE a registrujeme Vás do programu NZÚ.

Se souhlasným návrhem smlouvy o připojení výrobny (mikrozdroje) přijatého od distributora a díky Vaší plné moci ihned podepisujeme smlouvu s distributorem a domlouváme s Vámi termín realizace (montáž fotovoltaických panelů střídače a baterií cca 14 dní, revize technologie FVE a projekční práce do 21 dní)

S případným nesouhlasným stanoviskem distributora navrhneme realizovatelnou alternativu Vaší fotovoltaické elektrárny, která bude již pro distributora schůdná (např. nižší výkon) popř. jsme nuceni Vaši smlouvu vypovědět. I v tomto případě stále nic neplatíte.

Instalace panelů   4. Instalace fotovoltaických panelů

V naplánovaný termín dorazí naši profesionální montéři k Vám, seznámí Vás s rozsahem prací a s případnými omezeními, které by mohli v průběhu montáže vzniknout. Nainstalujeme daný počet FV panelů certifikovaným způsobem na Vaši střešní konstrukci a připravíme potřebnou kabeláž. Za Vaší přítomnosti provedeme měření, které nám ukáže správnost zapojení střešních panelů. Dle dohody s naším obchodníkem bychom provedli přípravu rozvodů v domě do lišt či zasekáním do zdi – řešeno individuálně. Provedeme hrubý úklid. Stále nic neplatíte.

Elektroinstalace   5. Instalace elektroinstalace, střídače (měniče), a baterií

Ve smluvený den dorazí naše skupina elektro montérů, zpravidla tentýž den jako jejich kolegové montující střešní fotovoltaické panely a seznámí Vás s rozsahem prací a s případnými omezeními, které by mohli v průběhu montáže vzniknout. Provedeme kompletaci FVE tj. montáž zbytku komponentů ze sestavy vč. potřebné elektroinstalace do smluvených prostor a provede zkušební spuštění vč. webového rozhraní a mobilní aplikace. Zpravidla v tentýž den revizní technik s osvědčením elektro provede revizi instalace. Po podpisu Montážního protokolu Vám až nyní vystavíme dílčí fakturu dle naší společné smlouvy.

Dokumentace   6. Dokládání dokumentace

Neprodleně po kompletaci Vaší Fotovoltaické elektrárny zašleme na distributora a k administrátorům žádostí NZÚ potřebné dokumenty a budeme společně s Vámi čekat na jejich souhlasné stanoviska. Tyto dokumenty (projekt a revizní zpráva) Vám vč. předávací dokumentace předáváme a vystavujeme závěrečnou fakturu. Vyjádření dotčených institucí je do cca 3 měsíců. Toto již bohužel neovlivníme.

Po obdržení akceptace žádosti od distributora, Vám obratem během několika dní dorazí informační zpráva o termínu návštěvy jejich technika, který provede výměnu elektroměru, instalaci zkontroluje a vystaví Vám protokol o jeho činnosti. Tento protokol neprodleně předáváte nám. Tento zápis technika je posledním článkem k úspěšnému doplnění všech podkladů pro administrátory dotačního programu.

Vyplacení dotace   7. Akceptace žádosti a vyplacení dotace

Na základě námi podané žádosti po schválení administrátorem z programu Nová zelená úsporám Vám bude zaslána na Váš uvedený bankovní účet výše přislíbené dotace. Pro akceptaci a úhradu dotace je nezbytné mít uhrazené veškeré námi vystavené faktury.

Vytvořeno pro ideální případ instalace. Termíny se mohou prodloužit dle požadavků zákazníka příp. distributora. Např. nevyhovující domovní rozvaděč, přesun domovního rozvaděče z domu na hranici pozemku, aj.

Kontaktujte nás

Máte zájem nebo se jen chcete na něco zeptat? Napište nám.

   

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů