Tepelná čerpadla

Tepelné čerpadlo je zařízení, které dokáže využívat teplo z venkovního prostředí (např. ze vzduchu, země, nebo vody) a pomocí speciálního cyklu přenáší toto teplo do vnitřního prostoru budovy. Tím se snižuje náklad na vytápění budovy, protože tepelné čerpadlo dokáže vytvářet teplo s vyšší účinností než klasické topení na elektřinu nebo plyn.

Existují různé druhy tepelných čerpadel, jako jsou vzduch-voda, země-voda, voda-voda, nebo také hybridní tepelná čerpadla. Každý typ má své výhody a nevýhody, které je nutné zvážit při výběru vhodného řešení pro konkrétní budovu.

Tepelná čerpadla jsou považována za ekologické řešení vytápění, protože dokážou využívat obnovitelné zdroje energie a snižovat tak emise skleníkových plynů. Nicméně je nutné dbát na to, aby bylo tepelné čerpadlo správně dimenzováno a instalováno, aby dosáhlo maximální účinnosti a minimalizovalo tak svůj vliv na životní prostředí.

Mezi nejnavrhovanější druh tepelných čerpadel dnešní doby patří systém vzduch – voda, kdy exteriérová jednotka odebírá teplo z venkovního vzduchu a pomocí kompresoru ho zvyšuje na vyšší teplotu, kterou poté předává do topného systému a k ohřevu vody. Tento systém se vyznačuje vysokou účinností a ekonomičností, neboť využívá stále obnovitelný a zdarma dostupný zdroj energie, jakým je okolní vzduch. Navíc nevyžaduje nutnost instalace zemního výměníku, což snižuje náklady a zjednodušuje instalaci.

Výhodou tepelného čerpadla vzduch-voda je také jeho univerzálnost a možnost ho využít prakticky kdekoli, kde je k dispozici venkovní prostor, bez ohledu na typ a složení půdy. Nevýhodou může být snížený výkon při velmi nízkých teplotách okolního vzduchu a vyšší provozní hluk v porovnání s jinými typy tepelných čerpadel.

Dodáváme a montujeme TČ se systémem vzduch - voda i v hybridním provedení od značky Ariston. Více informací ke klasickým a hybridním čerpadlům naleznete zde a k ohřevu teplé vody zde.

Pro návrh tepelného čerpadla pro byt či dům a vypracování indikativní cenové nabídky budeme potřebovat tyto údaje:

Odhad tepelné ztráty
Rok výstavby:  
Úroveň zateplení:  
Nemovitost: RD BD
Vytápěná plocha v m2:  
Počet vytápěných podlaží:  
Spotřeba energií
Plyn   
Spotřeba kWh/rok:   Náklady Kč/rok:   
Vytápění Ohřev TV Vaření Jiné:   
    
Elekřina   
Spotřeba kWh/rok:   Náklady Kč/rok:    
Vytápění Ohřev TV  Vaření  Jiné:   
Stávající topný zdroj
Tuhá paliva    Plynový kotel  
Elektrokotel   Přímotop  
Tepelné čerpadlo   Fotovoltaika  
Solární ohřev TUV   Jiné:   
      
Počet radiátorů:     Podlahové vytápění v m2:    
      
Oběhová soustava      
Nucený oběh   Samotíž Expenní nádoba, velikost v l:  
      
Připojení stávajícího zdroje DN:     
Ocelové potrubí ⌀:   Měděné potrubí ⌀:   Plastohliník ⌀:  
      
Způsob ohřevu TUV:     
Kombinovaný  Elektrický bojler Průtokový ohřívač Jiný způsob:  
      
Objem stávajícího zásobníku v l:      
Nový topný zdroj
Využití dotačního programu NZÚ: Ano Ne
Využití zdroje: Vytápění Vytápění a ohřev TUV
Typ: Monoblok Split
Odvod kondenzátu: Vsak Napojení na kanalizaci
Poloha venkovní jednotky: Na zemní podstavec Na zeď přes konzoli

Kontaktujte nás

Máte zájem nebo se jen chcete na něco zeptat? Napište nám.

   

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů