Dotace na větrné elektrárny

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE – VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY

Až 80% dotace na výstavbu větrných elektráren pro malé, středně velké a velké podniky.

  Příjem žádostí vyhlášení plánováno na 2. kvartál 2024
  Míra podpory 50–80 %
  Velikost projektu max. 15 mil. EUR dotace
  Místo realizace celá ČR kromě Prahy
  Žadatel podniky všech velikostí

Model hodnocení:

Způsob hodnocení je průběžný - pro schválení projektu je zásadní datum podání projektu, proto je důležité začít s přípravou včas.

Způsob financování:

Způsob financování je ex-post - dotace je proplacena po ukončení projektu nebo v jeho průběhu (v případě více etap).

KDO A CO MŮŽE ČERPAT

Informace jsou převzaty s předchozí vyhlášené výzvy, při novém vyhlášení se mohou lišit.

Žádat můžete, pokud jste:

  • Malý podnik – méně než 50 zaměstnanců
  • Střední podnik – 50 až 249 zaměstnanců
  • Velký podnik – 250 a více zaměstnanců

Dotaci je možné využít na následující aktivity/výdaje:

  • Dotace je určena na výstavbu větrných elektráren na území České republiky.

VĚDĚLI JSTE, ŽE…  

Žadatel musí nejpozději v době podání žádosti o platbu za poslední etapu předložit licenci na výrobu elektrické energie, kterou uděluje Energetický regulační úřad (ERÚ).

Kontaktujte nás

Máte zájem nebo se jen chcete na něco zeptat? Napište nám.

   

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů