Dotace pro firmy a obce

Dotace pro firmy

Vypsané dotační tituly známé jako Nová zelená úsporám mohou využít pouze majitelé rodinných a bytových domů. Ale i na provozovatele hotelů, sportovišť, výrobních i skladovacích hal, administrativních budov či rekreačních středisek je také myšleno.

Každý vypsaný dotační program určený pro firmy je jiný a zastřešený jiným ministerstvem, které přijímá žádosti v různých časových obdobích a je zaměřeno na jinou podporovanou oblast. Jedná se především o snížení energetických nákladů a zvýšení konkurenceschopnosti.

Pro určení výše dotace, která se liší, je vždy zásadní velikost firmy, druh jejího podnikání, spotřeba energií a vzniklé úspory realizované opatřeními. Dotačními tituly lze získat finanční podporu ve výši až 75 % uznatelných nákladů.

Není tedy snadné určit dopředu výši dotace, kdy oproti Nové zelené úsporám se jedná o dotace nenárokové.

Zpracování podkladů a administrace je již náročná a je třeba ji přenechat profesionálům, aby připravené podklady pro posouzení výše dotace a uvažovaného tíženého efektu, tedy získání co nejvyšší dotace, byl co možná nejvyšší.

Celý proces vyřízení dotace lze popsat zjednodušeně v pár bodech:

Osobní schůzka představením možností realizace Vaší FVE

Optimalizovaný a efektivní návrh fotovoltaické elektrárny 

Podpis smlouvy

Zajištění a předložení potřebných dokumentů (projekt, FVE, energetický audit) pro administrátora dotace

A zároveň již probíhají administrativní kroky k realizaci FVE
  • Žádost u distributora k připojení výrobny elektrické energie
  • Vypracování potřebné projektové dokumentace pro stavební povolení (PBŘ, statické posouzení)
  • Apod…

 

Dotace pro města a obce

Na energetickou úsporu ve městech a obcích s využitím fotovoltaických elektráren je také myšleno a je to mnohem výhodnější, než by se mohlo na první pohled zdát. Při realizaci fotovoltaiky jsou za uznatelný náklad považovány také:

  • Úprava či výměna střechy, která nevyhovuje instalaci fotovoltaiky (nosnost, stáří, nevhodný materiál atd.) posuzuje se individuálně u každé veřejné budovy
  • Výměna elektroinstalace
  • Projektová dokumentace
  • Stavební dozor, energetický posudek, výběrové řízení atd.

a to až do výše 75 % nákladů.

Celý proces lze popsat zjednodušeně v pár bodech:

 

Energetická studie/ studie proveditelnosti a projektová dokumentace jako podklad pro realizaci výběrového řízení

Výběrové řízení a volba nejvhodnějšího kandidáta

Volba vhodného dotačního titulu a doložení potřebných dokumentů

Akceptace žádosti a finančních prostředků pro realizaci díla

Realizace díla (komunikace s distributorem, projekční činnost, montáž)

Revize a první spuštění

Kontaktujte nás

Máte zájem nebo se jen chcete na něco zeptat? Napište nám.

   

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů