Pro bytové domy

Chcete díky fotovoltaice úspornější, zhodnocenější a ekologičtější dům? Využijte skrytý potenciál své střechy a staňte se energeticky nezávislí. Díky vysokému podílu nárokové dotace Nová zelená úsporám je návratnost Vaší investice v řádech jednotek let. Zároveň se nabízí možnost využití financování s možností předčasného splacení a zúročit Vaše naspořené finanční prostředky ve fondu oprav. 

  
Bez záloh
 
Kompletní dodání
do 21 dní
 Kvalitní skladové komponenty
 
Zajištění financování
Modelový příklad ceny
S využitím bateriového úložiště a projektem
Výkon asymetrického třífázového hybridního střídače 15 kW

Dotace Nová zelená úsporám
- 450 000 Kč

Výsledná cena po odečtení dotace =
495 000 Kč

Kapacita bateriového úložiště 15 kWh
Výkon instalovaných fotovoltaických panelů 15 kWp
Počet bytových jednotek 12 bytů
Stav před FVE Po instalaci FVE Finanční roční úspora
Celkové náklady za elektřinu za rok  
215 160 Kč 68 256 Kč 146 904 Kč
Náklady na realizaci po odečtení dotace NZÚ 495 000 Kč Předpokládaná návratnost 3,4 let

 

Bez využití bateriového úložiště a s projektem
Výkon asymetrického třífázového hybridního střídače 15 kW

Dotace Nová zelená úsporám
- 285 000 Kč

Výsledná cena po odečtení dotace =
285 000 Kč

Kapacita bateriového úložiště 0 kWh
Výkon instalovaných fotovoltaických panelů 15 kWp
Počet bytových jednotek 12 bytů
Stav před FVE Po instalaci FVE Finanční roční úspora
Celkové náklady za elektřinu za rok  
215 160 Kč 68 256 Kč 146 904 Kč
Náklady na realizaci po odečtení dotace NZÚ 285 000 Kč Předpokládaná návratnost 2 let
Návrh řešení Vaší nové fotovoltaické elektrárny v bytovém domě

Sdružené odběrné místo

-  Jeden společný elektroměr pro všechny bytové jednotky
-  Výhodnější sazba u dodavatele elektřiny
-  Energetická nezávislost
-  Možnost ukládání přebytků do baterií akumulační nádoby (bojleru)

Přímý prodej

-  Vyrobená energie je využita na spotřebu domu a přebytek je prodán distributorovi
-  Zisk z prodeje je převeden do fondu oprav domu
-  Každé BJ zůstává stávající dodavatel
-  Jednoduchý systém FVE

Hlavní komponenty typické sestavy fotovoltaické elektrárny
Součástí každé fotovoltaické elektrárny jsou také:
 • individuální přístup a návrh
 • veškeré administrativní činnosti
 • nezbytná kabeláž, podružné elektroměry, jističe, odpínače, přepěťové ochrany, smartmetery, …
 • možnost pozáručního servisu
 
Pro vyšší bezpečnost si můžete svoji sestavu elektrárny doplnit o

Střešní odpínačStřešní odpínač stringů:
 • vypíná DC proud již na střeše
 • zvýšení bezpečného zásahu hasičů

  Více informací

Zhášecí systém


Samočinný zhášecí systém pro rozvaděče: 
 • samočinná detekce
 • samočinné spuštění hašení
 • odpojuje dodávky elektřiny

  Více informací

Optimizér


Výkonový optimizér:

 
Rozvaděčový hadičkový hasicí systém
 • samočinná detekce
 • samočinné spuštění hašení
 • odpojuje dodávky elektřiny

  Více informací
Proces realizace Vaší nové FVE

 

Návrh   1. Návrh

Vytvoříme bezplatný návrh Vaší fotovoltaické elektrárny (FVE) a cenovou nabídku dle Vašich individuálních přání, která bude obsahovat i výši nárokové dotace NZÚ. Návrh smlouvy vč, všeobecných obchodních podmínek, který je férový pro obě strany, dostanete také.

Dokumentace   2. Schůze vlastníků bytových jednotek a hlasování

Zde se jako vlastnící dohodnete na způsobu provedení a volbě varianty vaší nové FVE. Samozřejmě jsme na schůzi s Vámi, abychom Vám pomohli přesvědčit sousedy a technicky a finančně probrali detaily instalace Vaší nové fotovoltaické elektrárny.

Smlouva   3. Smlouva

Po odsouhlasení znění smluv a podpisu zástupci Výboru společenství bychom současně podepsali i nezbytné dokumenty a plné moci, které by nás opravňovali k zastupování při nezbytné komunikaci s distributorem a zástupci programu NZÚ. Stále nám nic neplatíte, žádné zálohy.

Žádosti   4. Žádosti

Díky Vaší plné moci zašleme neprodleně (zpravidla 5 pracovních dní) žádost o připojení výrobny a budeme s Vámi netrpělivě čekat na souhlasné stanovisko (zpravidla 2 měsíce). V tomto období již začínáme plánovat realizaci Vaší FVE (v případě zdroje do 50 kW není nutné posouzení statika, zpracování či aktualizace PBŘ, stavební povolení) a registrujeme Vás do programu NZÚ.

Se souhlasným návrhem smlouvy o připojení výrobny přijatého od distributora a díky Vaší plné moci ihned podepisujeme smlouvu s distributorem a domlouváme s Vámi termín realizace (montáž fotovoltaických panelů střídače a baterií nám zabere zhruba 10 dní, dle velikosti FVE, revize technologie FVE a projekční práce cca 5 pracovních dní). Zároveň řešíme termín, který je vhodný pro distributora, který demontuje bytové elektroměry na základě zrušení odběrného místa zároveň s našimi pracemi v jednom dni.

Instalace panelů   5. Instalace fotovoltaických panelů

Asi z nejnáročnějších činností je doprava fotovoltaických panelů na střechu, která může probíhat několika způsoby dle typu domu a jeho střechy. Do 17 ti metrů lze využít stavební žebříkový výtah, pro vyšší budovy pak pracovní plošina či auto plošina. Pokud nám dovolí možnosti domu, lze přesun FV panelů provést i vnitřkem domu.

Nainstalujeme daný počet FV panelů certifikovaným způsobem na Vaši střešní konstrukci a připravíme potřebnou kabeláž. Provedeme měření, které nám ukáže správnost zapojení střešních panelů do jednotlivých stringů. Dle smluvních ujednání provedeme přípravu rozvodů v domě do lišt či zasekáním do zdi Provedeme hrubý úklid. Stále nic neplatíte.

Elektroinstalace   6. Instalace elektroinstalace, střídače (měniče), a baterií

Provedeme osazení střídače a baterií (pokud jste zvolili řešení s nimi) a kompletaci FVE tj. montáž zbytku komponentů ze sestavy vč. potřebné elektroinstalace, rozvaděčů, jističů, aj. do smluvených prostor. Připravíme nové podružné elektroměry a instalaci tak, aby samotné přepojení domu na bylo provedeno za jeden den.

Provedeme revizi elektroinstalace fotovoltaické elektrárny v domě a zkušební spuštění vč. webového rozhraní a mobilní aplikace. Po podpisu Montážního protokolu Vám až nyní vystavíme dílčí fakturu dle naší společné smlouvy.

Dokumentace   7. Dokládání dokumentace

Neprodleně po kompletaci Vaší Fotovoltaické elektrárny zašleme na distributora a k administrátorům žádostí NZÚ potřebné dokumenty a budeme společně s Vámi čekat na jejich souhlasné stanoviska. Tyto dokumenty) Vám vč. předávací dokumentace předáváme a vystavujeme závěrečnou fakturu. Vyjádření dotčených institucí je do cca 3 měsíců. Toto již bohužel neovlivníme.

Po obdržení akceptace žádosti od distributora Vám obratem během několika dní dorazí informační zpráva o termínu návštěvy jejich technika, který provede výměnu elektroměru, instalaci zkontroluje a vystaví Vám protokol o jeho činnosti. Tento protokol neprodleně předáváte nám. Zápis technika je posledním článkem k úspěšnému doplnění všech podkladů pro administrátory dotačního programu.

Vyplacení dotace   8. Akceptace žádosti a vyplacení dotace

Na základě námi podané žádosti po schválení administrátorem z programu Nová zelená úsporám Vám bude zaslána na Váš uvedený bankovní účet výše přislíbené dotace. Pro vyplacení dotace je nezbytné mít uhrazené veškeré námi vystavené faktury.

Vytvořeno pro ideální případ instalace. Termíny se mohou prodloužit dle požadavků zákazníka příp. distributora. Např. nevyhovující domovní rozvaděč, přesun domovního rozvaděče z domu na hranici pozemku, aj.

Kontaktujte nás

Máte zájem nebo se jen chcete na něco zeptat? Napište nám.

   

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů