Rozhovor se starostou Lukavce, kde jsme realizovali 2 FVE elektrárny

Jak to celé začalo? Co Vás vedlo k rozhodnutí pořídit na budovy obce fotovoltaickou elektrárnu?

První fotovoltaické elektrárny jsme poprvé instalovali v roce 2013, a to na střechách budov základní školy a centra sociálních služeb. Tedy na místech s celoročním provozem, když pomineme letní prázdniny v ZŠ, s nezanedbatelnými spotřebami. Na základě těchto pozitivních zkušeností jsme byli rozhodnuti v této oblasti pokračovat. Podmínkou bylo získání finanční podpory.

Využil jste možnost čerpání dotací? Pokud ano, tak z jakého dotačního programu?

Jsme poměrně malou obcí a tomu odpovídajícím  rozpočtem. Čerpání dotací je pro náš další rozvoj zásadní. V momentě, kdy byly vypsány národní dotace na obnovitelné zdroje, podali jsme žádost a byli úspěšní. Dotaci čerpáme z finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu financovaného z prostředků Modernizačního fondu.

Jak proběhla volba realizační společnosti?

Volba realizační společnosti proběhla v souladu Zákona o zadávání veřejných zakázek v režimu podlimitní veřejné zakázky. Do soutěže se přihlásilo 7 firem, kdy zvítězila firma UNIFAST spol. s r.o., která podala nejnižší cenovou nabídku.

Jak probíhala realizace samotná?

Dá se říct, že bezproblémově. Před samotnou realizací jsme se sešli s techniky realizační firmy, prošli jednotlivá odběrná místa a odsouhlasili si všechny fáze montáží včetně termínů.

Jak se Vám s naší společností komunikovalo?

V návaznosti na předchozí otázku, velmi dobře. O všem jsme byli v předstihu informováni, a co bylo k řešení, jsme na místě dokázali vyřešit, myslím si k oboustranné spokojenosti.

Splnila Vaše očekávání instalovaná fotovoltaická elektrárna?

Nyní je asi předčasné hodnotit cíle a očekávání instalované fotovoltaické elektrárny, kdy máme pár dní od spuštění a navíc se nacházíme v zimním období, kdy sluneční svit je minimální. Ale ze zkušeností v minulosti instalovaných fotovoltaických elektráren jsem přesvědčen, že i tyto splní naše očekávání.

Uvažujete s instalací i na další obecní budovy či využití komunitní energetiky v obci?

Ano, jdeme a i nadále chceme jít touto cestou. 

Jak dlouho celý proces trval? Od schválení investičního záměru po samotné předání díla.

Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP jsme obdrželi v červnu 2022, Smlouvu o dílo jsme s vítěznou firmou vzešlou z výběrového řízení podepisovali začátkem srpna 2023 a za čtyři měsíce, na začátku prosince 2023 bylo hotovo.

Děkujeme za rozhovor, ať se daří!

 

 

Publikováno: 15. 1. 2024

Kontaktujte nás

Máte zájem nebo se jen chcete na něco zeptat? Napište nám.

   

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů